Należymy do:

PIFS

Znaczenie i zakres nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wprowadzone rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniaData szkolenia: 24.05.2018
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Starostwa Powiatowe
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny specjalista w zakresie prawa budowlanego. Przez okres 3 lat pracował jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od ponad 4 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych (firmy budowlane i deweloperskie) i osób fizycznych w zakresie prawa budowlanego. Jest świetnym specjalistą z zakresu prawa budowlanego (sam konsultuje z nim trudniejsze tematy) i najczęściej sądy przyznają mu rację. Trener z zakresu prawa budowlanego obejmującego ustawę Prawo budowlane. Ponadto jest
współautorem programu szkoleń przygotowywanego przez Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury na cele szkoleń wydziałów architektur i nadzorów budowlanych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. ZNACZENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH:

– konieczność realizacji każdej inwestycji w zgodzie z warunkami technicznymi,
– możliwość odstępstwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej: p.b.):
• materialnoprawne przesłanki uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych,
• procedura związana z uzyskaniem odstępstwa.
– możliwość odstąpienia na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (dalej: Rozporządzenie):
• wyjątki wynikające z § 12 ust. 1 Rozporządzenia,
• wyjątki wynikające z § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia.
– historia i znaczenie poprzednich nowelizacji.

2. PRZYCZYNY I ZAKRES NOWELIZACJI:

– wyjaśnienia Ministra Infrastruktury,
– znaczna obszerność zmian – omówienie.

3. PODSTAWOWE OKREŚLENIA ROZPORZĄDZENIA JAKO UZUPEŁNIENIE KATALOGU DEFINICJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE I KONSEKWENCJE BRAKU ICH DOKŁADNEGO SPRECYZOWANIA:

– nowe definicje:
• działka budowlana,
• parking,
• aneks kuchenny
– zmienione definicje:
• zabudowa śródmiejska,
• kondygnacja,
• kondygnacja podziemna.

4. OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZMIAN ROZPORZĄDZENIA:

– zmiany dotyczące lokalizowania budynków na działkach budowlanych:
• wymogi związane z zachowaniem odległości od granic – § 12 Rozporządzenia,
• wymogi związane z nasłonecznieniem i dostępem do światła dziennego ze szczególnym naciskiem na dyspozycję § 13 i 60
Rozporządzenia
– elementy zagospodarowania działek:
• parkingi dla aut osobowych i ciężarowych,
• wielkość miejsc postojowych,
• wolnostojące i wbudowane garaże,
• dojazdy i dojścia.
– minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków,
– wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni budynków i garaży,
– parametry mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
i ich wyposażenia; pomieszczenia techniczne i gospodarcze:
• minimalne wielkości mieszkań,
• definicja aneksu kuchennego,
• kwestia wyposażenia pomieszczeń,
• stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich.
– pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci,
– instalacje wewnątrz budynków – wymagania,
– warunki bezpieczeństwa konstrukcji:
• stosowanie Polskich Norm w zakresie konstrukcji,
• korekta zapożyczeń Polskich Norm znajdujących się w Rozporządzeniu.
– wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego,
– wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie warunków podstawowych z ustawy p.b.,
– racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014r. i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r.

5. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.