Należymy do:

PIFS

Zarządzanie pasem drogowym. Zmiany w ustawie od 25.10.2019 r. Wprowadzenie postępowania uproszczonego do niektórych postępowań. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń. Opłaty, kary, wykroczenia. Zmiany od 1 stycznia 2020 r.Data szkolenia: 28.02.2020
Miejsce szkolenia: WŁOCŁAWEK, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ZENIT, ul. Młynarska 1A/3

Cena podstawowa: 496 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • szkolenie dla pracownicy urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi
 • pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.

Prowadzący:

radca prawny, wiceprezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 4.07.2109 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
 • nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
 • zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego, – kanalizacja kablowa ,
 • wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,
 • opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
 • nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, obowiązek zmiany uchwały,
 • możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, treść umowy z inwestorem.
 1. Podział dróg publicznych.
 2. Pojęcie pasa drogowego.
 3. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
 4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
 5. Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – RORO.
 6. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym:
 • zezwolenie na wykonanie zjazdu,
 • zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym,
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 1. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
 3. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.
 4. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
 5. Elementy postępowania administracyjnego:
 • czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe,
 • postępowanie odwoławcze,
 • decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych,
 • postępowanie uproszczone i milcząca zgoda.
 1. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
 2. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.
 3. Usuwanie drzew z pasa drogowego.

SZKOLENIE KONSULTACYJNE NA PRZYKŁADACH PRAKTYCZNYCH


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.