Należymy do:

PIFS

Prowadzenie rejestru zabytków – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.Data szkolenia: 02.03.2020
Miejsce szkolenia: LUBLIN, Sala konferencyjna Centrum Szkoleń i Innowacji, Al. Racławickie 8 – II piętro (budynek biurowy RUPES)

Cena podstawowa: 496 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 • Zagadnienia podstawowe.
 • Katalog form ochrony zabytków.
 1. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 1. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 • Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
 • Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
 • Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
 • Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 1. Gminna ewidencja zabytków.
 • Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 • Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 • Procedura sporządzenia kart adresowych – udział społeczny, organy.
 • Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 • Zaskarżanie GEZ.
 • GEZ a prawo budowlane.
 1. Gminny program opieki nad zabytkami.
 2. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 3. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 4. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.