Należymy do:

PIFS

Zatrudnienie, obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny, w tym wynikające z ustawy za życiemData szkolenia: 30.05.2019
Miejsce szkolenia: WROCŁAW, Sala konferencyjna WORKBAND, ul. Hercena 3-5

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 •  Asystenci rodziny
 •  Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 •  Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 •  Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Cele i korzyści:
 •  pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ustawy „Za życiem”
 •  praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny
 •  doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań
 •  rola asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny
 •  współpraca asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb
 •  ewidencjonowanie czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej
 •  prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta
  informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,
  ocena zagrożeń rozwoju dziecka
 •  zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”
 •  ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.

2. Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

3. Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa .

4. Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy i minimalnego wynagrodzenia za pracę

5. Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”.

6. Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych, na przykładzie dobrych praktyk za pomocą:

a) dziennika pracy asystenta rodziny,
b) karty czasu pracy,
c) karty informacyjnej dotyczącej rodziny,
d) oceny wstępnej i okresowej sytuacji rodziny,
e) planu pracy z rodziną,
f) zasad współpracy rodziny z asystentem rodziny,
g) oceny zagrożeń rozwoju dziecka,

7. Inna dokumentacja przydatna w pracy np. zgoda rodziny.

8. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.