Zastosowanie dialogu motywującego w pracy socjalnejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej

Cele i korzyści:
 • Dzięki poznaniu umiejętności  i narzędzi Dialogu Motywującego jest możliwość nauczenia się jak  pracować z tak zwanymi „trudnym” klientem. Prowadząc rozmowę w duchu DM  można zwiększyć swoją skuteczność oddziaływania w takich rejonach jak: motywowanie klientów do podjęcia pracy, motywowanie klienta do podjęcia terapii alkoholowej , motywowanie ofiar przemocy do przerwania cyklu przemocy i zmiany swojego życia, oraz wprowadzenia innych zmian w życiu w zależności od sytuacji. Dialog Motywujący poprzez swoją empatyczna formę sprawia, że praca jest mniej obciążająca dla samego konsultanta, co w rzeczywistości zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.

Prowadzący:

Izabela  Podlecka – Kandyda – Pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski), psycholog – w trakcie (SWPS Sopot), socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, profilaktyk, trener szkoły dla rodziców, studia podyplomowe – zarządzanie pomocą społeczną, szkoleniowiec, z up. PARPA w Warszawie szkoli sprzedawców napojów alkoholowych, certyfikowany terapeuta motywujący, przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTM w Warszawie, długoletni dyrektor Centrum Profilaktyki i Terapii, przewodnicząca MKRPA oraz członek zespołu interdyscyplinarnego. Posiada duże doświadczenie szkoleniowe z dziećmi, młodzieżą, studentami wyższych uczelni oraz osobami dorosłymi. Wielokrotnie wyróżniona przez Prezydenta Miasta  oraz Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych za zasługi oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych oraz propagowanie innowacyjnych form pracy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. WPROWADZENIE DO DM

Celem warsztatu wprowadzającego do Dialogu Motywującego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami opisującymi ten sposób kontaktu z klientem. Zapoznają się też z koncepcją motywacji jako procesu i zasad jego wspierania.

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje nt. DM
 • Czym DM jest a czym nie jest
 • Jaka rozmowa wspiera zmianę a jaka jej przeszkadza
 • Zmiana jako proces (cykl zmiany wg Prochaska i DiClemente)
 • Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany
 • Opór przed wprowadzeniem zmiany a odruch naprawiania
 • Podstawowe założenia Dialogu Motywującego
 • Rozumienie oporu zgodnie z koncepcją Dialogu Motywującego
 • Duch Dialogu Motywującego ( empatia, współpraca, akceptacja, wydobywanie, dostarczanie)
 1. PODSTAWOWE METODY PRACY W DM

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z czterema podstawowymi umiejętnościami, którymi posługuje się specjalista stosujący Dialog Motywujący. Są to: odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania i podsumowania. Umiejętnie stosowane podczas rozmowy sprzyjają zaangażowaniu klienta w proces zmiany, lepszemu porozumieniu się oraz konkretyzacji celów klienta zgodnych z jego wartościami.

Zagadnienia:

 • Metody rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego:
  • odzwierciedlenia
  • pytania otwarte
  • dowartościowania
  • podsumowania
  • język zmiany vs język podtrzymania
  • reagowanie na język zmiany i język podtrzymania
 1. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI W DM. 4 PROCESY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Celem warsztatu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem Dialogu Motywującego. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kolejnymi metodami pracy oraz przećwiczyć je w praktyce.

Zagadnienia:

 • Cztery procesy Dialogu Motywującego (angażowanie, ukierunkowanie, wydobywanie, planowanie)
 • Praca z oporem
 • Wydobywanie i odpowiadanie na język zmiany
 • Praca nad formułowaniem celu
 • Opracowywanie planu zmiany
 • Zasady udzielania informacji w Dialogu Motywującym
 • Rola wartości w Dialogu Motywującym
 • Zastosowanie w praktyce ducha, założeń i metod Dialogu
 • Praca na przykładach z własnej praktyki

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.