Należymy do:

PIFS

Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniu wychowawczym 500 + oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wywiaduZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej  lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz, 163 z późn. zm. ) dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa pracownika socjalnego, elektronicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego,  wywiadu do świadczeń opiekuńczych,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz w związku ze zmianą sytuacji dochodowej strony
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad prawidłowością sporządzania wywiadów środowiskowych, dokumentowania pracy socjalnej

Prowadzący:

Barbara Matysik – doktorantka socjologii, od 14 lat zatrudniona w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert w zakresie integracji społecznej. W trakcie pracy zawodowej w sektorze pomocy społecznej pracownik socjalny, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej. Ponadto doświadczony koordynator projektów współfinansowanych z EFS oraz wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wywiad środowiskowy w świetle przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Wywiad środowiskowy według znowelizowanego w 2016 r. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
 3. Wywiad  środowiskowy jako dowód w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej.
 4. Aspekty praktyczne wywiadu środowiskowego:
 • przesłanki nabycia prawa do pomocy społecznej
 • zależność pomiędzy wnioskiem o pomoc a ustaleniami w wywiadzie
 • ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny,
 • wywiad środowiskowy z opiekunem prawnym,
 • wywiad środowiskowy z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • brak zgody na przeprowadzenie wywiadu,
 • gromadzenie dokumentacji w sprawie ,
 • kwestie bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
 • możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej.
 1. Weryfikacja wysokości świadczeń pomocy społecznej w sytuacji zmiany kryteriów dochodowych na przykładzie wybranych świadczeń.
 2. Ustalanie prawa do świadczeń i ustalanie odpłatności za świadczenia w sytuacji zmiany sytuacji dochodowej strony.
 3. Dokumentowanie pracy socjalnej.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatu: praca na ćwiczeniach i przykładach dotyczących tematyki, jaka została zaplanowana zgodnie z programem szkolenia.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.