Należymy do:

PIFS

Wymierzanie “opłaty retencyjnej” – Rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania i inne problemy praktyczneData szkolenia: 11.12.2018
Miejsce szkolenia: LUBLIN, Sala konferencyjna Centrum Szkoleń i Innowacji, Al. Racławickie 8 – II piętro (budynek biurowy RUPES)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Urzędy miast i gmin

Prowadzący:

Członek SKO w Krakowie, zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Gminie Zabierzów. Prowadzi własną kancelarię obsługującą podmioty gospodarcze – ceniony w środowisku specjalista z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i ustawy prawo o odpadach i problematyki wydawania zaświadczeń. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Akty prawne, które mają zastosowanie do obliczania oraz wymierzania opłaty, a także zakres ich zastosowania;

2. Pojęcie “ujęcia w systemy kanalizacji”, a znowelizowana definicja ścieków komunalnych i rodzaje kanalizacji;

3. Problem braku w prawie wodnym definicji podstawowych pojęć dotyczących opłaty retencyjnej;

4. Kwestia cmentarzy;

5. Dowody stosowane w postępowaniu wyjaśniającym;

6. Oświadczenie składane przez zobowiązanego do opłaty;

7. Sprawdzanie aktualnego wymiaru opłaty retencyjnej co kwartał;

8. Problem wpływu czasu na możliwość ustalenia opłaty;

9. Komu można wymierzyć opłatę?

10. Kwestia następstwa prawnego;

11. Wielość podmiotów ponoszących opłatę i odpowiedzialność solidarna;

12. Problemy praktyczne ze zwolnieniami przedmiotowymi;

13. Elementy informacji o opłacie i wzór informacji;

14. Elementy decyzji wydawanych w sprawach;

15. Przedstawienie sposobu wyliczenia opłaty, jej możliwych wysokości;

16. Opłata w za niskiej lub za wysokiej kwocie – czy możliwy jest jej zwrot, ustalenie konieczności dopłaty?

17. Jak liczyć odsetki, które odsetki są egzekwowalne w drodze egzekucji?

18. Kwestia dwutorowości postępowania;

19. Obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów przy egzekucji opłat.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.