Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 2 lutego 2021 roku


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2020-06-03


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 24 wrzesień 2019 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2019-08-28


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2019-06-01


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 30 stycznia 2019 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2019-01-04


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 13 października 2018 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2018-10-18


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodar­czych S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2018-05-30


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2017 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2017-11-17


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 grudnia 2017 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2017-11-08


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2017-06-02


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku

Pliki do pobrania:

Dodano: 2016-06-02


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku

Materiały:

Pliki do pobrania:

Dodano: 2015-06-02


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 kwietnia 2015 roku

Materiały:

Pliki do pobrania:

Dodano: 2015-03-23


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2014 roku

Materiały:

Pliki do pobrania:

Dodano: 2014-06-05


Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 28 maja 2013 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. na dzień 28 czerwca 2013 roku:
1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.800.000 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 6.800.000 głosów.

Dodano: 2013-05-28


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2013 roku

Informacja w załączniku:  pobierz plik.

Dodano: 2013-05-28


Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 1 czerwca 2012 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.800.000 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 6.800.000 głosów.

Dodano: 2012-06-01


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku

Informacja w załączniku:  pobierz plik.

Dodano: 2012-06-01


24/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., które odbyło się w dniu 30 listopada 2011 r., w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Łomży, przy Alei Legionów  nr  7a

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła 3.833.500

1. Akcjonariusz: Andrzej Grodzki
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 3.582 500
Udział w liczbie głosów na NWZA – 93,45 proc.
Udział w ogólnej liczbie głosów – 71,65 proc.

2. Akcjonariusz: Zbigniew Karwowski
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji  251 000
Udział w liczbie głosów na NWZA – 6,55 proc.
Udział w ogólnej liczbie głosów – 5,02 proc.

Dodano: 2011-12-13


23/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Emitenta informuje ,iż w dniu 30 listopada 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki P. Krzysztofa Konopkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Instytutu Szkoleń i Analiz SA z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie powołania Jarosława Zygmunta Rewuckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dodano: 2011-12-13


22/2011 Treść uchwał przyjętych na NWZ Spółki dnia 30.11.2011r.

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 30 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik: Uchwaly.pdf

Dodano: 2011-12-13Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.