Należymy do:

PIFS

Uwłaszczenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 2019 r. Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów – w świetle projektu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Data szkolenia: 13.12.2018
Miejsce szkolenia: JELENIA GÓRA, Sala konferencyjna, Szkoła TEB EDUKACJA, ul. Piłsudskiego 52A

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.

 • Jakie grunty podlegają przekształceniu? Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
 •  Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu.
 •  Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z „mocy prawa” z dniem 1 stycznia 2019 r. ?

2. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność tego gruntu jako podstawa ujawnienia współwłasności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Tryb wydania zaświadczenia – z urzędu, na wniosek. Skuteczność doręczenia zaświadczenia.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz cudzoziemca.

4. Opłata przekształceniowa.

 •  Sposób naliczenia opłaty.
 •  Termin i okres uiszczenia opłaty.
 •  Ulgi w uiszczaniu opłaty – rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności. Przesłanki zastosowania ulg.
 •  Zakwestionowanie opłaty przekształceniowej
 •  Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji
 •  Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie przekształceniowej
 •  Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 1 grudnia 2018 r.
 •  Opłata łączna.
 •  Informacja organu o wysokości opłaty łącznej.
 •  Zakwestionowanie opłaty łącznej przez właściciela nieruchomości. Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji
 •  Bonifikaty od opłaty
 •  Waloryzacja opłaty – na wniosek/z urzędu
 •  Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne.

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a pomoc de minimis.

8. Nieodpłatne przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność. Podmioty uprawnione.

9. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

10. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.

11. Dyskusja, pytania uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.