Należymy do:

PIFS

Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznejData szkolenia: 23.11.2018
Miejsce szkolenia: BIAŁYSTOK, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe T-Matic Computer Plus, ul. Malmeda 1

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Zakładów Opieki Lekarskiej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie,
 • Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
 • Absolwentów szkół policealnych w zakresie terapii zajęciowej itp.

Cele i korzyści:
 • poznanie zasad nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą chorą psychicznie
 • zapoznanie uczestników z metodami pracy i rehabilitacji osób przewlekle chorych psychicznie, zmierzającymi do wypracowania motywacji do akceptowanych społecznie zachowań oraz nawyków celowej aktywności
 • przedstawienie modułu zajęć edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin

Prowadzący:

Jest specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą (certyfikat psychoterapeutyczny nr 421 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskany w 2006 r), trenerem treningu i warsztatu psychologicznego, europejskim psychoterapeutą (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – The European Certificate of Psychotherapy). Od 1995r pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, w oddziale dziennym psychiatryczno-rehabilitacyjnym, od 2002r pracuje dodatkowo w Poradni Przyklinicznej IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń nerwicowych, osobowości i psychoz a także zaburzeń jedzenia. W latach 1997 – 2005 równolegle pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy IPiN. W styczniu 2012r uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Rozprawa doktorska dotyczyła związku cech osobowości matek i sposobów radzenia sobie przez nie w sytuacji opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Kieruje procesami specjalizacyjnymi psychologów szkolących się w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej, oraz szkolenia trenerskie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu jakości życia, metod pracy osób chorych psychicznie i ich rodzin. Od wielu lat prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty dla pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na konferencjach, sesjach superwizyjnych, kursach, szkoleniach i warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Osoba psychicznie chora w społeczeństwie – oczekiwania, możliwości, stereotypy, metody osiągania zmiany.
2. Rola i zasady rehabilitacji psychiatrycznej w pracy z osobami z przewlekłymi chorobami psychicznymi.
3. Wprowadzenie do zagadnienia treningów umiejętności społecznych.

 • Zasady prowadzenia treningów umiejętności społecznych
 • Rodzaje treningów
 • Planowanie pracy terapeutycznej
 • Zasady układania indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych
 • Ewaluacja postępów w rehabilitacji

4. Sytuacje trudne w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi (wypalenie zawodowe).
5. Omówienie podstawowych treningów.

 • Trening umiejętności prowadzenia rozmowy; Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich; Trening radzenia sobie z objawami choroby; Trening aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym

6. Psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

Szkolenie prowadzone jest interaktywnie, metodą warsztatu bezpośrednio angażującego uczestników oraz krótkich wykładów. 

Przy udziale grupy zastaną zaprezentowane fragmenty treningów.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.