Należymy do:

PIFS

Teczka asystenta rodziny w świetle ustawy “Za życiem”Data szkolenia: 23.04.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 359 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 1. Asystenci rodziny i kandydaci na asystentów rodziny,
 2. Przedstawiciele instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny oraz placówek wsparcia dziennego,
 3. Rodziny wspierające,

Cele i korzyści:

Cel główny:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Cele operacyjne:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny;
 • dostarczenie wiedzy o obowiązkach administracji państwowej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • rozpoznanie własnych zasobów i umiejętności pracy z rodziną;
 • znajomość praw i procedur niezbędnych w pracy asystenta rodziny;
 • znajomość dokumentacji asystenta rodziny
 • nabycie umiejętności komunikowania się z rodziną uwikłaną w przemoc;

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu

 1. Wypracowanie oraz pogłębienie umiejętności pracy z osobami uwikłanymi w przemoc
 2. Nabycie wiedzy z zakresu obowiązującej dokumentacji asystenta rodziny
 3. Nabycie wiedzy z zakresu dokumentacji ułatwiającej pracę z rodziną
 4. Nabycie wiedzy z zakresu zadań wynikających  z Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 5. Nabycie umiejętności budowania pomostu: rodzina wymagająca pomocy – instytucje Państwa;
 6. Nabycie minimum wiedzy prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Prowadzący:

Magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trener, mediator. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych; zaawansowane, certyfikowane szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; specjalizacyjne szkolenie z zakresu pracy rodziną w której wystąpił problem wykorzystywania seksualnego. Uczestnik Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (IiI stopień), Członek Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień oraz Centrum Mediacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Do roku 2015 – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia między innymi dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień


Program szkolenia

1. Asystent rodziny

 1. obowiązki asystenta rodziny
 2. uprawnienia asystenta rodziny
 3. rola asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny
 4. rola asystenta rodziny w systemie pieczy zastępczej
 5. forma zatrudnienia asystenta rodziny
 6. forma współpracy asystenta rodziny z podmiotami udzielającymi wsparcia rodzinie

2. Zadania asystenta rodziny zgodne z Ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin „Za życiem”
3. Dokumentacja asystenta rodziny

 1. plan pracy z rodziną
 2. ocena sytuacji rodziny
 3. pozostała dokumentacja asystenta rodziny

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.