Należymy do:

PIFS

Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych w świetle ostatnich zmianZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Urzędy Miast

Cele i korzyści:
 • W dniu 1.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która normuje na nowo kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, które wygasły z dniem 30.06.2013 r.

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Znowelizowane definicje ustawowe – (dochód uzyskany, stypendium doktoranckie, instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie …),
 2. Świadczenia rodzinne a 500 plus – wzajemna relacja
 3. Tryb postępowania w przypadku zmiany sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy (przekroczenie kryterium dochodowego) – od kiedy zmienić/ uchylić decyzję
 4. Nowelizacja uregulowania w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego (możliwość przyznania dwóch świadczeń w jednej rodzinie, relacja świadczenia pielęgnacyjnego a zasiłku dla opiekuna)
 5. Praktyczne problemy z przyznawaniem świadczeń rodzinnych zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” (sposób przyznawania świadczeń, proporcjonalność przyznawania świadczeń, zmiana decyzji w sytuacji zmiany dochodu, nienależnie pobrane świadczenia przyznane w myśl zasady „złotówka za złotówkę”)
 6. „Świadczenia rodzicielskie” –zmiany w zakresie przyznawania świadczenia rodzicielskiego dla ojców wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego dla studentów, uczniów realizujących obowiązek szkolny, niepełnoletnich matek, oraz kiedy możemy mówić że świadczenie rodzicielskie jest nienależnie pobrane.
 7. Informatyzacja postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych– jak funkcjonuje system po kilku miesiącach stosowania, jak złożyć wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego, na kim ciąży obowiązek pozyskania dokumentów będących załącznikiem do wniosku. Jakie dokumenty powinien dostarczać wnioskodawca, a które winien pozyskać organ prowadzący postępowanie.
 8. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 9. Świadczenia nienależnie pobrane – zmiany:
  • rozróżnienie świadczeń nienależnych od nienależnie pobranych,
  • prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do osoby trzeciej
  • zwrot świadczeń przez banki po śmierci osoby uprawnionej
  • tryb orzekania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
  • przesłanki i tryb żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
  • świadczenia nienależnie wypłacone
  • potrącenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – zasady obowiązujące po dniu 4.03.2016 r.
 10. Praktyczne aspekty obowiązywania ustawy. Najczęstsze pojawiające się problemy i ścieżki ich rozwiązań

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową zakładającą aktywność uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.