Należymy do:

PIFS

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieżyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, asystenci
rodziny, pracujący w:

 • Szkołach, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie
 • Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
 • Zakładach Poprawczych

Cele i korzyści:
 • Poznanie typowych i nietypowych objawów depresji oraz czynników ryzyka jej wystąpienia
 • Wykorzystanie czynników chroniących przed depresją i samobójstwami do pracy z młodzieżą
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania sygnałów alarmujących przed popełnieniem samobójstwa
 • Utrwalanie wiadomości oraz poznanie nowych działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących samobójstw
 • Nabycie umiejętności reagowania w sytuacji gdy ktoś mówi o samobójstwie

Prowadzący:

Justyna Kaczyńska – Wlazełko, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: psychologia kliniczna), absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii oraz Pedagogicznych Studiów Podyplomowych w zakresie: Personalizacji Kompetencji Nauczyciela. Ukończyła roczny Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Podstawowy Kurs Terapii Gestalt. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach, m.in. ukończyła warsztaty zajęć wychowawczo – profilaktycznych „ Spójrz Inaczej” organizowane przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „ Spójrz Inaczej” w Starachowicach, otrzymując uprawnienia do prowadzenia warsztatów z zakresu profilaktyki. Od 10 lat pracuje w dwóch szkołach jako psycholog, prowadząc terapię dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Pracowała dla Sądu Rejonowego w Poznaniu, pełniąc funkcję społecznego kuratora sądowego. Prowadziła terapię procesów poznawczych osób z otępieniem i chorobą Alzheimera, grupę wsparcia dla rodzin w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim. W tym samych ośrodku prowadziła szkolenia, zajęcia edukacyjne oraz praktyki dla studentów szkół medycznych oraz osób bezrobotnych, przekwalifikowujących się na opiekuna osób starszych i pielęgniarek środowiskowych. Wykładała w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi prowadząc zajęcia z zakresu  gerontologii. Od 2006 roku  jest trenerem w Instytucie Szkoleń i Analiz Gospodarczych, prowadzi m.in. szkolenia z zakresu pracy z rodzinami i dziećmi, zaburzeń dzieci i młodzieży, warsztaty wychowawcze, szkolenia dla osób bezrobotnych, pracowników służb społecznych, terapeutów zajęciowych, szkolenia z zakresu podstawowych umiejętności pomagania osobom wymagającym szczególnej opieki, szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenia z zakresu starości i zaburzeń dementywnych.


Program szkolenia

I. Wstęp

II. Depresje młodzieńcze

 1. Klasyfikacja
 2. Objawy
 3. Nietypowy obraz depresji.
 4. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące.

III. Samobójstwa dzieci i młodzieży

 1. Rozpowszechnienie i uwarunkowania samobójstw.
 2. Samobójstwa – czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 3. Etapy drogi do samobójstwa.
 4. Sygnały zagrożenia – wczesne i alarmujące.

IV. Profilaktyka depresji i samobójstw

 1. Poziomy profilaktyki.
 2. Kontrowersje wokół zajęć edukacyjnych dotyczących samobójstw.
 3. Przykłady niepoprawnych praktyk.
 4. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie.

V. Ewaluacja szkolenia


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.