Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy na gruncie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnegoZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • omówienie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • usystematyzowanie i utrwalenie zagadnień z procedury administracyjnej, w oparciu o którą wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Powinna temu służyć zaproponowana formuła szkoleń polegająca na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych wynikających z orzecznictwa zarówno Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, jak również Sądów Administracyjnych.

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2009r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, natomiast od 2010 prowadzi zajęcia z przedmiotu „Podstawy planowania przestrzennego” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

 

 1. Zasady ogólne KPA.
 2. Ustalanie stron postępowania w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 3. Terminy załatwiania spraw.
 4. Instytucja ponaglenia w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 5. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. fikcji doręczenia.
 6. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 7. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych.
 8. Instytucja mediacji w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 9. Zawieszenie postępowania w świetle KPA oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Postanowienie (charakterystyka, elementy formalne) – uzgodnienie projektu decyzji w trybie art. 106 KPA.
 11. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
 12. Analiza architektoniczna – urbanistyczna jako szczególny dowód w sprawie, elementy formalne oraz poprawność merytoryczna.
 13. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.