Należymy do:

PIFS

Uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminachZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Urzędy miast i gmin
  • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof.zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Stan dotychczasowy – praktyka planistyczna.
2. Zmiana stanu prawnego – uzasadnienie.
3. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wybrane problemy:

a) zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy,
b) pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy,
c) sporządzenie planu miejscowego w świetle przepisów ustawy,

  • naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego – wybrane przykłady,
  • procedura sporządzenia planu – wybrane problemy,
  • problematyka uzgodnień planu miejscowego,

d) przepisy przejściowe ustawy,
e) konsekwencje finansowe ustawy.

4. Oddziaływania transgminne farm wiatrowych.
5. Lokalizacja innych źródeł energii odnawialnej w świetle aktualnych przepisów.
6. Dyskusja.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.