Przyłącz się – terapia tańcem i ruchem w aktywizacji i integracji grupyZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zakład Opieki Lekarskiej
 • Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, pielęgniarki, opiekunki środowiskowe, pracownicy socjalni

Cele i korzyści:
 • Integracja to jeden z podstawowych elementów pracy z każdą grupą. Gdy uczestnikami zajęć są osoby z różnymi dysfunkcjami, zróżnicowane wiekowo, wyizolowane społecznie – integracja staje się ważnym celem oddziaływań terapeutycznych. Jednym z przejawów różnych zaburzeń psychicznych jest brak żywotności. Techniki zaczerpnięte z terapii tańcem i ruchem mogą być niezwykle pomocne w pracy nad witalizacją. Warsztat będzie okazją do poznania sposobów integrowania uczestników i wzmacniania ich witalności poprzez improwizacje taneczne i ustrukturalizowane ćwiczenia taneczno-ruchowe. Uczestnicy poznają konkretne techniki terapii tańcem i ruchem i możliwości ich zastosowania. Szkolenie jest praktyczne, oparte na uczeniu się poprzez doświadczenie i w odniesieniu do konkretnych sytuacji zawodowych. Nie jest wymagane doświadczenie taneczne.

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają techniki terapii tańcem i ruchem użyteczne w pracy z grupami
 • poznają sposoby pracy wykorzystujące doświadczenia taneczno-ruchowe, metody arte-terapeutyczne, pracy z ciałem
 • będą rozwijać umiejętności prowadzenia grupy poznanymi metodami
 • dowiedzą się jak terapia tańcem i ruchem może korzystnie wpływać na funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne, poznawcze i społeczne
 • poznają czynniki leczące w terapii tańcem i ruchem

Prowadzący:

Izabela Guzek – certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka  i nauczyciel Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, psycholog (SWPS w Warszawie). Ukończyła Szkolenie Trenerów w Grupie TROP. Współzałożycielka i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2007-2013. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi i dziećmi, prowadzi warsztaty rozwojowe i specjalistyczne. Współpracowała m.in. w  Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,  OPS Ochota, Stowarzyszeniem Profilaktyki Depresji Iskra, Fundacją Synapsis. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami schizofrenicznymi, depresyjnymi, lękowymi, dorosłymi i dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów życiowych, konsekwencji nadmierne­­­go stresu, trudności w komunikowaniu się i budowaniu relacji. Współautorka książek „Psychoterapia tańcem i ruchem- teoria i praktyka”.  „Psychoterapia tańcem i ruchem – terapia indywidualna i grupowa”. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Czym jest terapia tańcem i ruchem – wprowadzenie.
 2. Struktura zajęć terapii tańcem i ruchem – jak rozpoczynać, rozwijać i kończyć zajęcia.
 3. Rozwijanie świadomości ciała i zaangażowania w ruch w grupie – przykładowe doświadczenia.
 4. Metoda Marian Chance i możliwości jej zastosowania.
 5. Improwizacje taneczno-ruchowe – czym są i jak je stosować w pracy z grupą:
  • cele terapeutyczne
  • przykłady łączenia doświadczeń taneczno-ruchowych z tematami psychologicznymi
 6. Rozwijanie umiejętności prowadzenia grupy w oparciu o techniki terapii tańcem i ruchem.

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi.  Nie jest wymagane doświadczenie taneczne, ale ważna jest otwartość na pracę opartą na doświadczeniu i praktyce.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.