Świadczenie wychowawcze – najbardziej aktualne problemyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Elżbieta Seredyn – długoletni samorządowiec, specjalista organizacji pomocy społecznej, wiceminister pracy i polityki społecznej w latach 2012-2015 odpowiedzialny za politykę rodzinną i pomoc społeczną. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • świadczenie wychowawcze dla cudzoziemców,
 • warunki przyznawania, w tym zasady ustalania dochodu rodziny,
 • definicje ustawowe – w szczególności definicja rodziny, definicja pierwszego dziecka,
 • zbieg prawa rodziców do świadczenia wychowawczego,
 • opieka naprzemienna, a skład rodziny i prawo do świadczenia wychowawczego,
 • podzielność świadczenia,
 • przesłanki negatywne,

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w brzmieniu obowiązującym do 1 kwietnia 2016 r.,
 • zasiłek rodzinny dla osoby samotnie wychowującej dziecko a alimenty w formie aktu notarialnego,
 • świadczenia opiekuńcze dla rolników – zasady opłacania składek, skutki wyrejestrowania z ubezpieczenia w KRUS z mocą wsteczną,
 • zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – nowe rozwiązanie – zwroty z ZUS,
 • dwa świadczenia pielęgnacyjne w jednej rodzinie – stan prawny dzisiejszy i od 1 stycznia 2017 r.,
 • świadczenia nienależnie pobrane – przypadki nienaliczania odsetek, przedawnienia,
 • świadczenie rodzicielskie – zasady przyznawania, praca rodzica a prawo do świadczenia rodzicielskiego, świadczenie rodzicielskie, a zasiłek dla bezrobotnych, zmiany zasad przyznawania wprowadzone od 1 kwietnia 2016 r.,
 • prawo do świadczeń rodzinnych a instytucja zapewniające całodobowe utrzymanie i piecza zastępcza

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 • osoby uprawnione,
 • ustalanie prawa do świadczenia z FA,
 • wysokość świadczeń,
 • kryterium dochodowe,
 • zasady ustalania dochodu,
 • kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • procedury wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia nienależnie pobrane,
 • realizatorzy, decyzje. Organy egzekucyjne a organ właściwy,
 • słownik użytych pojęć

4. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.