Świadczenia rodzinne – praktyczne aspekty obowiązywania ustawyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań, orzecznictwo sądów administracyjnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych

Prowadzący:

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Przepisy ogólne, definicje ustawowe.
 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego – zasady ustalania uprawnień, obowiązki świadczeniobiorców.
 3. Zasady ustalania dochodu (pojęcie dochodu, katalog dochodów uzyskanych/utraconych, problemy ze stosowaniem art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 5. Świadczenia opiekuńcze
 • zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne.
 1. Świadczenie rodzicielskie.
 2. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem aktualnych zmian w procedurze administracyjnej (wniosek- postępowanie – decyzja).
 3. Uchylenie / zmiana decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych, weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych.
 4. Świadczenia nienależnie pobrane
 • świadczenia nienależnie pobrane a świadczenia nienależące się,
 • przesłanki i tryb żądania świadczeń nienależnie pobranych,
 • umorzenie/ odmowa umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 1. Świadczenia rodzinne a świadczenia wychowawcze (500+) – wzajemna relacja.

Szkolenie będzie prowadzone metodą seminaryjną z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. Omówione zostaną także orzeczenia sądów administracyjnych.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.