Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2017 czyli zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzinZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Wejście w życie poszczególnych zmian i zakres stosowania – przepisy    przejściowe.
 2. Nowelizacja okresów przyjmowania wniosków – terminy rozpatrywania wniosków oraz terminy wypłat przyznanych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.
 3. Nowości w zakresie dochodu:
  • nowy sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego,
  • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
  • zmiany w katalogu utraty/uzyskania dochodu,
  • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy /zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń),
  • zmiany w sposobie dokumentowania dochodów członków rodziny,
  • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie.
 4. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – koniec rozbieżności między stanowiskiem MRPiPS a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 5. „Becikowe” po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba będzie spełnić.
 6. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 7. Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku  dla opiekuna.
 8. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5  ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 9. Zmiana regulacji w zakresie koordynacji.
 10. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
  • zmiana definicji opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
  • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka,
  • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej.
 11. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 12. Nowe wzory wniosków i załączników.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.