Należymy do:

PIFS

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z elementami wyliczania dochodu – aktualny stan prawny (2017)Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • kadry szkół wyższych
 • kwestura

Prowadzący:

Paweł Pachuta – ekspert z zakresu problematyki szkolnictwa wyższego. Uczestnik prac Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad pakietem ustaw reformujących system nauki oraz nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki . Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni (w tym statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów studiów, regulacji z zakresu spraw pracowniczych), obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, autor lub współautor wielu opinii projektów aktów prawnych, przede wszystkim wykonawczych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia objęte najnowszą nowelizacją ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym

1. Przepisy regulujące sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej.
2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne oraz zwiększone stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla
 • najlepszych doktorantów (aktualny stan prawny),
 • stypendium ministra dla studentów oraz dla doktorantów

3. Określenie składu rodziny studenta (doktoranta):

 • skład rodziny studenta, który nie jest samodzielny finansowo,
 • skład rodziny studenta samodzielnego finansowo,
 • kryteria samodzielności finansowej (aktualny stan prawny).

4. Zakres regulacji uczelnianych regulaminów pomocy materialnej oraz podział dotacji na pomoc materialną.
5. Dokumentowanie sytuacji materialnej – zaświadczenia, czy oświadczenia ?
6. Zasady wyliczania dochodu rodziny studenta (doktoranta) – najważniejsze zagadnienia:

 • dochody opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody nieopodatkowane, w tym dochody z rolnictwa,
 • dochód utracony i uzyskany,
 • czego nie wliczamy do dochodu ? (aktualny stan prawny).

7. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej – z elementami postępowania administracyjnego.
8. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie pomocy materialnej i świadczeń rodzinnych.
9. Obliczanie dochodu rodziny studenta (doktoranta) – przykład; konsultacje indywidualne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.