Należymy do:

PIFS

Superwizja w pracy socjalnejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Cele i korzyści:
 • Rozpoznawanie trudności w kontaktach z klientem
 • Znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w pracy z klientem
 • Otwarcie pracownika na jego własny rozwój osobisty i zawodowy
 • Umiejętność wykorzystania superwizji w pracy socjalnej

Prowadzący:

Krzysztof Kraśniewski – specjalista nauk o rodzinie, pedagog, marynarz. Doświadczenie pracy resocjalizacyjnej z osobami uzależnionymi, (Polska, Francja, Włochy), a także animator pracy ulicznej (street worker) z dziećmi, młodzieżą i rodziną  (Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – Regionalne Studio Rozwoju Psychologicznego). Praca na rzecz profilaktyki i terapii w rodzinach z problemem alkoholowym. Twórca warsztatów pedagogiczno-terapeutycznych ”Na tropach dzikiego serca” adresowanych do chłopców z ośrodków szkolno-wychowawczych. Przygotowywał i współrealizował programy edukacyjne, szkoleniowe, przedsięwzięcia artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób dorosłych, w tym starszych, a także do kadry systemu edukacji, systemu pomocy społecznej, ośrodków terapeutycznych, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, studentów, rodziców. Kilkuletnie doświadczenie pracy wolontariusza w Hospicjum.


Program szkolenia
 1. Wprowadzenie w zagadnienie superwizji.
 2. Rodzaje superwizji: pośrednia i grupowa.
 3. Wybrane funkcje superwizji: edukacyjna i wsparcia emocjonalnego.
 4. Metody pracy superwizją – warsztaty:
 • analiza przypadku
 • dyskusja
 • granie ról
 • symulacja zachowań
 1. Wykorzystanie superwizji w pracy socjalnej.
 2. Korzyści wynikające ze stosowania superwizji.

Szkolenie powadzone jest metodą krótkich wykładów i warsztatu bezpośrednio angażującego uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.