Należymy do:

PIFS

Stopnie i tytuły. Postępowania awansowe 2014 i na tle orzecznictwa sądów administracyjnychZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • pracownicy uczelni
 • kwestura

Prowadzący:

Marcin Chałupka – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Zespołu realizatorów projektu “Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego” w Fundacji Rektorów Polskich. Wpisany na Listę Ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W specjalizacji realizuje szkolenia zamknięte dla uczelni oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) prowadzi szkolenia otwarte. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym  Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wstęp
 • nowelizacja 2014 na tle regulacji awansu naukowego po 1990 r.
 • etapy wdrażania – obowiązki poszczególnych organów uczelni
 • awans naukowy – w poszukiwaniu kryteriów idealnych
 • benefit finansowany ze środków publicznych
 • wyzwania demograficzno-finansowe i trendy orzecznicze
 • przepisy przejściowe, jakie rozporządzenie do jakich spraw.
 1. Doktoraty
 • zmiany w przesłankach i trybie
 • forma wykazu dorobku i zapisu dzieł, czy pozostają w aktach / teczce
 • kto ustala dyscyplinę dodatkową
 • wpływ „starych” przewodów
 • „otwarcie” a „wszczęcie”
 • kiedy można „zamknąć”, a kiedy trzeba umorzyć
 • terminy i reguły egzaminów doktorskich, powiadamianie o terminach, protokoły
 • streszczenie a opis rozprawy
 1. Habilitacje
 • zmiany w przesłankach i trybie;
 • przesłanki dopuszczenia a przesłanka nadania;
 • źródła dowodowe dla rady jednostki;
 • powiązany czy mono- ale „cykl”.
 1. Profesury
 • przesłanki: odwrót od „umiędzynarodowienia” / poluzowanie w kształceniu kadr;
 • przywrócone „znikające” odwołanie od odmowy rekomendacji przez radę jednostki;
 • zakaz posługiwania się a minima kadrowe;
 • „dobry obyczaj” niezgodny z prawem.
 1. Zagadnienia wspólne
 • jednostka prowadząca postępowanie czy doradzająca kandydatowi;
 • umowy z recenzentem – nowa propozycja;
 • uzasadnianie uchwał rad jednostki a protokoły;
 • powiadamianie: kandydata, radę macierzystą, pracodawcę;
 • umowa z przyjmującym koszty i dopuszczalny zakres „przejęcia”, data płatności, egzekwowanie;
 • określanie właściwości „naukowej” postępowania i przedmiotu uchwał;
 • sposób powiadamianie innych jednostek;
 • zawiadamianie recenzentów;
 • odmówienie recenzji (dopuszczalność, skutki) a zakaz recenzowania;
 • zawiadamianie kandydatów o terminach i uchwałach, pojęcie „odmowności” uchwały;
 • większość recenzji na „tak”, uchwała na „nie” – co zrobi sąd;
 • zmiana jednostki przez CK – zaskarżanie, uzasadnienie;
 • nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji awansowych.

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.