Należymy do:

PIFS

Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – diagnoza rodziny, dokumentacjaZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
  • Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
  • Pracownicy PCPR, MCPR, itp. związani z pieczą zastępczą

Cele i korzyści:

Celem szkolenia usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników z procedurą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, metodami oceny rodzin zastępczych i przebiegiem oceny sytuacji dziecka – dokumentacją związaną z procedurą. Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby rozpoznawania potrzeb podopiecznego związane z przygotowaniem planu pomocy dziecku, a także sposoby aktywizacji rodziców zastępczych do kształtowania planu pomocy.

Korzyści:

  • wzbogacanie wiedzy i umiejętności, na temat procesów zdobywania informacji podczas kontaktów z rodziną, aktywizacji rodzin zastępczych,
  • poszerzanie informacji z zakresu tworzenia i realizacji planu pomocy dziecku,
  • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzący:

Agnieszka Gałan – pedagog, nauczyciel, wychowawca, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pracy Socjalnej, Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Działalność na rzecz Międzynarodowej Organizacji ISN, koordynowanie i działanie na rzecz młodzieżowych grup harcerskich. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1) Procedura umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – aspekt prawny i dokumentacja.
2) Procedura zgłaszania dziecka do adopcji – pisma, druki, współpraca z instytucjami.
3) Ocena rodziny zastępczej w teorii i praktyce – co oceniać i jak formułować oceny – zajęcia warsztatowe poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym.
4) Ocena sytuacji dziecka w teorii i praktyce – problemy związane z realizacją ocen. Rola zespołu i koordynatora, przebieg spotkania, tworzenie dokumentacji, zasadność pobytu dziecka.
5) Plan pomocy dziecku, jako narzędzie pracy koordynatora

  • przykłady dokumentacji
  • modyfikacja planu pomocy dziecku – rozpoznanie postępów i zmian przykłady dokumentacji

6) Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w kontekście tworzenia planu pomocy dziecku

  • zaspokajanie potrzeb dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i ich rodzaje
  • uwzględnienie możliwości i zasobów rodziny w realizacji planu pomocy dziecku

7) Aktywizacja rodziny podczas formułowania planu i realizacji

  • tworzenie planów pomocy dziecku na podstawie indywidualnych przypadków – zajęcia w grupach

8) Wzory pism: wgląd w sytuację dziecka, wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą, wniosek na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka, wniosek o podpisanie umowy na rodzinę zastępczą zawodową, sprawozdanie rodziny zastępczej do sądu.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.