Rola asystenta rodziny we wsparciu rodziny wychowującej dzieciZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Asystenci rodziny
Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Wsparcia
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Prowadzący:

Tamara Uliasz – główny specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zarówno w praktyce pedagogicznej, w pracy akademickiej jak i w administracji centralnej odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem. Specjalność zawodowa to zagadnienia z obszaru pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Stale współpracuję jako wykładowca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie. W trakcie pracy zawodowej opublikowała w czasopismach specjalistycznych kilkanaście artykułów dotyczących zagadnień rodziny, wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. W kręgu prawa – zadania gminy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rola i znaczenie asystenta rodziny w realizacji zadań gminy.
 3. Sylwetka asystenta rodziny (kwalifikacje, sposób zatrudnienia, obowiązki)
 4. Praktyczne aspekty pracy asystenta rodziny:
  • diagnoza pedagogiczna dzieci i ich rodzin
  • plan pracy z dzieckiem i rodziną
  • komunikacja pedagogiczna
  • metody pracy wychowawczej z dzieckiem i rodziną
  • kryzysy w rodzinie
  • kiedy pomagać, kiedy interweniować
  • zagrożenia w pracy asystenta rodziny (identyfikacja z rodziną, której udziela się wsparcia, brak motywacji, wypalenie zawodowe).

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową zakładającą aktywność uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.