Należymy do:

PIFS

Regulacja stanów prawnych nieruchomościZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Jan Hoffman – radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 1. oznaczenie nieruchomości w świetle prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 2. struktura księgi wieczystej i informacje w niej zawarte,
 3. przyczyny niezgodności stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2. Postępowanie spadkowe

 1. zagadnienia ogólne,
 2. rodzaje testamentów,
 3. postępowanie spadkowe po osobie mieszkającej za granicą.

3. Zasiedzenie

 1. zagadnienia ogólne,
 2. zasiedzenie przeciwko współwłaścicielom,
 3. zasiedzenie użytkowania wieczystego.

4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 1. zabezpieczenie powództwa,
 2. wzmianka a ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego,
 3. zakres rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 4. ciężar dowodowy w postępowaniu uzgodnieniowym.

5. Traktaty indemnizacyjne – podstawowe zagadnienia.
6. Nieruchomości porzucone – metody poszukiwania właścicieli i ich spadkobierców.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.