Przemoc i agresja dzieci i młodzieżyZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele pracujący w:

 • szkołach, poradniach psychologicznych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • domach dziecka, powiatowych centrach pomocy rodzinie

Prowadzący:

Magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik projektu Trening w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym, którego podstawą pracy był wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Różnice pomiędzy agresją a przemocą.
 2. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży – formy agresji.
 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych:
  • potrzeby dziecka
  • cechy indywidualne
  • kontekst rodzinny
  • szkoła
  • grupa rówieśnicza
 4. Przyczyny i skutki agresji.
 5. Psychologiczny portret agresora i osoby dotkniętej agresją lub przemocą.
 6. Zapobieganie agresji w domu i w szkole:
  • rola szkoły w rozpoznawaniu przemocy rówieśniczej
  • współpraca szkoły z rodzicami uczniów
 7. Nagrody i kary w procesie oduczania zachowań agresywnych.
 8. Opiekun wobec agresji wśród dzieci i młodzieży – jak reagować w sytuacjach agresji i przemocy.
 9. Aspekty prawne przemocy rówieśniczej.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.