Należymy do:

PIFS

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2018 r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • omówienie projektowanej regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle projektowanych zmian mających wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Prowadzący:

Marcin Setla – radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2009r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, natomiast od 2010 prowadzi zajęcia z przedmiotu “Podstawy planowania przestrzennego” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Istota i charakter prawa użytkowania wieczystego.
 2. Zakres przedmiotowy projektu ustawy.
 3. Zakres podmiotowy projektu ustawy.
 4. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
 6. Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Zmiana ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 8. Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 9. Zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 10. Postępowanie w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego po wejściu w życie nowych przepisów.
 11. Zasady prowadzenia wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów, postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Analiza pozostałych przepisów projektu ustawy.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag

i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.