Należymy do:

PIFS

Program rodzina 500 plus w praktyce, czyli problemy ze stosowaniem ustawyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

  • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Ośrodków Pomocy Rodzinie
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
  1. „Rodziny patchworkowe”, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny wychowujące dzieci jako rodzice biologiczni, rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, cudzoziemcy – komu i na jakiej podstawie przyznać świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wyhodowywaniu dzieci i rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
  2. Naprzemienne wychowywanie dziecka przez rodziców – komu i w jakiej wysokości przyznawać świadczenie – podzielność świadczenia wychowawczego – kiedy w rzeczywistości można ją zastosować. Instytucja zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego. Rola ośrodków pomocy społecznej.
  3. Sposób liczenia dochodu, czyli problemy praktyczne z uzyskaniem i utratą dochodu – problemy z wyliczeniem dochodu przy uwzględnieniu stanowiska sądów administracyjnych i doktryny.
  4. Problemy w toku postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Obowiązki świadczeniobiorców. Kiedy zachodzą przesłanki do wstrzymania lub ograniczenia wypłaty świadczenia wychowawczego w trakcie jego realizacji – rola ośrodków pomocy społecznej
  5. Praktyczne zasady weryfikacji świadczenia wychowawczego – w jakim zakresie można dokonywać kontroli środków wydatkowanych przez rodziców oraz w jakim trybie i w jaki sposób zamienić formę pieniężną świadczenia na inną
  6. Problem pobierania świadczeń przez oboje rodziców zamieszkujących w dwóch różnych częściach Polski, wpisywanie tego samego dziecka do dwóch składów rodziny i inne czyli problem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Procedura postępowania przez organy I instancji w sytuacji zaistnienia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – postępowanie „krok po kroku”. Konsekwencje błędu podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze. Kiedy wznowić postępowanie a kiedy stwierdzić nieważność decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze? Jak egzekwować takie świadczenie jeżeli jest nienależnie pobrane?
  7. Rodzina 500 + najczęstsze przyczyny uchyleń decyzji przez organy odwoławcze.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.