Należymy do:

PIFS

Rewolucja w procedurze administracyjnej 2017!!! Jak stosować nowe przepisy KPA w JSTZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa-wprowadzenie art. 7a
  • obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy
  • współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw
  • obowiązek polubownego załatwiania spraw
  • rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania
  • zasada dwuinstancyjności – możliwa do zmodyfikowania przez przepis szczególny
  • ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji
 2. Mediacja – czyli nowa instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 3. Nowość w k.p.a. – Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 4. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.
 5. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 6. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 7. Zmiany w sposobach liczenia terminów
 8. Nowelizacja regulacji wezwania do usunięcia braków formalnych
 9. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
 10. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 11. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
 12. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie
 13. Europejska współpraca administracyjna

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.