Należymy do:

PIFS

Problem agresji u dzieci i młodzieży. Czy problemy dzieci i młodzieży źródłem agresji?Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Środowiska pedagogiczne-wychowawcze, a także osoby, które w swojej pracy w resorcie pomocy społecznej natrafiają na problem agresji u swoich podopiecznych, jak również osoby pracujące w szeroko rozumianym resorcie edukacyjnym. Pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, asystenci rodziny, pracownicy socjalnie pracujący w:

 • Szkołach, Poradniach Psychologicznych,
 • Świetlicach Socjoterapeutycznych
 • Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Domach Dziecka,
 • Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie

Cele i korzyści:
 • Uporządkowanie wiedzy na temat mechanizmów agresji i ich szczególnego związku ze sferą emocjonalną. Analiza doświadczenia agresji „od środka” i jej zewnętrzne objawy w zachowaniu dzieci i młodzieży. Wskazanie na ścisły związek agresji z doświadczeniem odrzucenia i możliwości pracy na tym polu. Zapoznanie uczestników z metodami ART treningu zastępowania agresji i warsztat ich zastosowania.

Prowadzący:

Krzysztof Kraśniewski – specjalista nauk o rodzinie, pedagog. Doświadczenie pracy resocjalizacyjnej z osobami uzależnionymi, (Polska, Francja, Włochy), a także animator pracy ulicznej (street worker) z dziećmi, młodzieżą i rodziną  (Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – Regionalne Studio Rozwoju Psychologicznego). Praca na rzecz profilaktyki i terapii w rodzinach z problemem alkoholowym. Twórca warsztatów pedagogiczno-terapeutycznych ”Na tropach dzikiego serca” adresowanych do chłopców z ośrodków szkolno-wychowawczych. Przygotowywał i współrealizował programy edukacyjne, szkoleniowe, przedsięwzięcia artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób dorosłych, w tym starszych, a także do kadry systemu edukacji, systemu pomocy społecznej, ośrodków terapeutycznych, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, studentów, rodziców. Kilkuletnie doświadczenie pracy wolontariusza w Hospicjum. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Uczucia jako fundament komunikacji
 • uczucia – wypowiadaniem siebie
 • nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i uczuciami
 • rozpoznawanie uczuć i ich wpływ na zachowanie dziecka
 • komunikacja z dzieckiem przeżywającym trudności (dziecko zaniedbane, zdemoralizowane, odrzucone)
 1. Istota i przyczyny odrzucenia
 • reakcja dziecka na odrzucenie
 • możliwe drogi wyjścia
 1. Agresja z „drugiej strony”
 • sposoby reakcji wychowawcy na zachowania agresywne wychowanków
 • dyscyplina w procesie wychowawczym, znaczenie kary i nagrody
 • program zastępowania agresji ART (treningi: wnioskowania moralnego, kontroli złości, umiejętności prospołecznych

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów aktywizujących uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.