Należymy do:

PIFS

Praca z rodziną wieloproblemową. Rozmowa z osobą doznającą przemocy – warsztatyZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

– Asystenci rodziny
– Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Cele i korzyści:
 • poszerzenie wiedzy na temat zachowań charakterystycznych dla osób doznających przemocy
 • poszerzenie wiedzy na temat komunikacji z osobami doznającymi przemocy
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wypalenia zawodowego „pomagacza”
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki mechanizmów rodziny w której występuje problem przemocy
 • rozwój umiejętności zachowania asertywnego
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych

Prowadzący:

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik projektu Trening w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym, którego podstawą pracy był wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Różnice między interwencją a pomocą.
 2. Komunikacja z osobą doznającą przemocy w rodzinie; minimalizowanie ryzyka wtórnej wiktymizacji osoby doznającej przemocy.
  • poszanowanie podmiotowości i szacunek w pracy z osobą doświadczającą przemocy, jak słuchać, żeby słyszeć, jak mówić, żeby być słuchanym
 3. Pomagam… Jak pomagać, żeby pomóc?
  • co mogę? – co muszę?   – co powinienem?   – co chcę?
 4. Mity i stereotypy – źródło przemocy i wtórnego zranienia.
 5. Umiejętności niezbędne w kontakcie z członkami rodziny z problemem przemocy.
  • podmiotowe traktowanie, uważne słuchanie, empatia, zainteresowanie drugą osobą i jej historią, dowartościowanie, omijanie oporu
 6. Asertywność a stres w pracy „pomagacza”.
  • jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących, asertywne wyrażanie próśb, oceny i niepowodzenia oraz ich wpływ na poziom naszego stresu, wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych, jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące
 7. JA – POMAGACZ.
 • jak pomagać z dbałością o siebie,  jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, dyskusji, warsztatów, odgrywania ról, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń. W każdym module szkoleniowym uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, szkolenie może być modyfikowane (zgodnie z tematem głównym szkolenia) w celu jak najlepszego przekazania wiedzy uczestnikom.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.