Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowymZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Zespoły Interdyscyplinarne
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
 • Komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Cele i korzyści:
 • nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnienia od alkoholu
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki mechanizmów rodziny w której występuje problem uzależnienia
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania potencjału rodziny i poszczególnych jej członków dla rozwiązania problemu uzależnienia od alkoholu
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat podnoszenia poczucia własnej wartości poszczególnych członków rodziny osoby uzależnionej
 • rozwój umiejętności zachowania asertywnego
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat podnoszenia kompetencji członków rodziny osoby uzależnionej np. opracowanie własnych strategii „wyjścia” ze współuzależnienia, znajomość lokalnych zasobów pomocy

Prowadzący:

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach.  Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Interpersonalna charakterystyka uzależnienia

 • alkoholizm jako problem społeczny
 • specyfika działania alkoholu
 • prawo wobec osób uzależnionych
 • mechanizmy uzależnienia

2. Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

 • wykorzystanie metod pracy socjalnej w profilaktyce uzależnień
 • diagnoza sytuacji osoby uzależnionej i jej rodziny
 • praca socjalna z osoba uzależnioną i jej rodziną
 • terapia osób uzależnionych i ich rodzin
 • programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

3. Instytucje terapii i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i ich rodzin

 • międzyinstytucjonalny system współpracy oraz wsparcia społecznego uzależnionych i ich rodzin
 • organizacja systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • instytucje i służby społeczne współdziałające w dziedzinie uzależnień.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.