Należymy do:

PIFS

Podziały nieruchomości na gruncie przepisów prawnych obowiązujących w 2017 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • omówienie regulacji oraz instytucji prawnych zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczących podziałów nieruchomości.
 • przedstawienie trybu i zasad postępowania organów administracyjnych na tle ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie podziałów nieruchomości /powinna temu służyć zaproponowana formuła szkoleń polegająca na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych wynikających z orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych/.

Prowadzący:

Marcin Setla – radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2009r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, natomiast od 2010 prowadzi zajęcia z przedmiotu “Podstawy planowania przestrzennego” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Pojęcie nieruchomości na gruncie ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 2. Podział nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Krąg stron w postępowaniu podziałowym.
 4. Zasady postępowania administracyjnego w postępowaniu podziałowym.
 5. Możliwe rozstrzygnięcia organów administracyjnych w postępowaniu podziałowym.
 6. Zasady podziałów gruntów rolnych i leśnych.
 7. Ograniczenia podziałów gospodarstw rolnych wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wchodzącej w życie w dniu 1 maja 2016 r.
 8. Analiza wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących podziałów nieruchomości.
 9. Omówienie orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego podziałów nieruchomości.
 10. Sprzedaż gruntów przez gminę i dzierżawa gruntów.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag  i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.