Podatek od nieruchomości na gruncie obowiązujących przepisów prawaZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Dr nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, wieloletni pracownik administracji skarbowej we Wrocławiu, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii afiliowanej przez Uniwersytet Wrocławski. W roku 1996 uzyskał certyfikat aplikacji administracyjnej w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Pojęcie nieruchomości w ujęciu cywilistycznym.
 2. Systematyka praw do nieruchomości.
 3. Zakres przedmiotowy opodatkowania nieruchomości.
 4. Wyłączenia przedmiotowe spod opodatkowania.
 5. Wyłączenia przedmiotowe szczególne.
 6. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości.
 7. Obowiązek podatkowy państwowych osób prawnych.
 8. Obowiązek podatkowy przy współwłasności nieruchomości.
 9. Obowiązek podatkowy przy wyodrębnieniu własności lokali.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności podatkowej solidarnej współwłaścicieli nieruchomości.
 11. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości.
 12. Ustalenie podstawy opodatkowania przez biegłego.
 13. Stawki podatku ze względu na przedmiot opodatkowania.
 14. Dopuszczalne przyczyny zróżnicowania stawek podatkowych.
 15. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 16. Charakter decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 17. Wykonalność decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.
 18. Zagadnienie poboru podatku od nieruchomości i jego egzekucji.
 19. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.
 20. Zakres zwolnień w podatku od nieruchomości.
 21. Ewidencja podatkowa nieruchomości dla potrzeb podatkowych.
 22. Kompetencje rady gminy (miasta) w zakresie podatku od nieruchomości.
 23. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.