Należymy do:

PIFS

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania i opłata za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu – metodyka pracy w postępowaniu egzekucyjnymZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego.


Program szkolenia

I. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania.

 1. Dokumentowanie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
 2. Czynności przedegzekucyjne.
 3. Zarzuty egzekucyjne:
 • nieistnienie obowiązku:
 • miejsce wyznaczone (wyznaczenie znakami pionowymi oraz poziomymi),
 • miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 • najnowsze orzecznictwo.
 • błąd co do osoby zobowiązanego:
 • ciężar dowodu,
 • współwłasność pojazdu; leasing; kredyt i inne przypadki.
 • pozostałe zarzuty.
 1. Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego.

II. Opłata za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu.

 1. Definicja „przewoźnika”.
 2. Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.
 3. Charakter opłaty (możliwość stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub Ordynacji podatkowej).
 4. Pobieranie opłaty (wydanie decyzji administracyjnej czy dokonanie czynności materialno-technicznej).
 5. Przystanki komunikacyjne w pasach drogowych dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – możliwość pobierania opłaty przez gminę, w której granicach administracyjnych znajdują się przystanki.
 6. Sposób wyliczenia opłaty.
 7. Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego.

 

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.