Od podstawy programowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieZobacz aktualnie realizowane szkolenia

Pani Helena Sutyniec i Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych zapraszają na warsztaty szkoleniowe pt.Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

Cele i korzyści:
 • Poszerzenie umiejętności nauczycieli  w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia zapewniającego sukces ucznia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Planowania procesu dydaktycznego w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodzie.
 • Wykorzystania propozycji form pracy dydaktycznej kształtujących umiejętności uczniów w przygotowaniu ich do egzaminów.
 • Monitorowania poziomu umiejętności uczniów.

Prowadzący:

Helena Sutyniec – wieloletni dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wieloletni kurator oświaty. Specjalista z zakresu analizy egzaminów zewnętrznych, praktyk. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

Moduł  I

 • Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodzie.
 • Model budowania planu nauczania i planu dydaktycznego.

Moduł II

 • Realizacja planu nauczania – kształcenie umiejętności uczniów w procesie dydaktycznym.
 • Przykłady ćwiczeń i zadań kształtujących umiejętności zawodowe.

Moduł III

 • Monitorowania poziomu umiejętności uczniów.
 • Formy pomiaru opanowania wiedzy i umiejętności uczniów – formułowanie wniosków dotyczących  pracy dydaktycznej.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatowej i panelu dyskusyjnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.