Ochrona zabytków w gminieZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 1. Zagadnienia podstawowe.
 2. Katalog form ochrony zabytków.
 1. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 2. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 1. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym,
 3. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych,
 4. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
 5. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 1. Gminna ewidencja zabytków.
 1. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 2. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 3. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 1. Gminny program opieki nad zabytkami.
 2. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 3. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 4. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.