Należymy do:

PIFS

Krajowy zasób nieruchomościZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

 

 1. Krajowy Zasób Nieruchomości – informacje ogólne
 • struktura organizacyjna,
 • zadania KZN.
 1. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa i przekazywanie nieruchomości do zasobu KZN
 • informacje zawarte w wykazach,
 • oznaczenie nieruchomości, których przekazanie KZN jest niezasadne,
 • procedura tworzenia wykazów,
 • przekazywanie nieruchomości do zasobu KZN i skutki przekazania,
 • wyłączenie nieruchomości z zasobu KZN.
 1. Gospodarowanie nieruchomościami KZN
 • oddanie w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaż,
 • nieodpłatne przekazanie jst,
 1. Operator mieszkaniowy
 • status operatora mieszkaniowego,
 • obowiązki operatora publicznego,
 • upadłość operatora publicznego.
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.
 1. Najem w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości:
 • kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu (art. 56 ukzn),
 • ogłoszenie o naborze najemców,
 • wniosek o najem,
 • najem z opcją i najem bez opcji, przekształcenie umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją,
 • czynsz normowany,
 • okres zawarcia umowy najmu,
 • administracyjne kary pieniężne (art. 108 – 110 ukzn).
 1. Pozostałe zagadnienia:
 • ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego po wejściu w życie ustawy o KZN

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.