Należymy do:

PIFS

Kodeks urbanistyczno-budowlany – planowanie przestrzenne po nowemuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Stan prac legislacyjnych nad Kodeksem.
 2. Wizja Kodeksu – zakres, podstawowe kierunki i założenia.
 3. Zasady ogólne – nomenklatura Kodeksu.
 4. Płaszczyzny planowania przestrzennego i kształtowanie polityki przestrzennej.
 5. Polityka przestrzenna w gminie – nowe zasady  planowania  przestrzennego  w
 6. Nowe rozwiązania – odpowiedź na dotychczasowe problemy.
 7. Lokalizacja inwestycji.
 8. Okres przejściowy – procedura planistyczna w toku, zasady postępowania, zagrożenia.
 9. Zawód urbanisty.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.