Gminne opracowania planistyczne krok po kroku na podstawie przeglądu najnowszego orzecznictwaZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof.zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wstęp – krótka charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce.
 2. Gminne opracowania planistyczne – ogólna charakterystyka.
 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 • elementy składowe i konstrukcja – z naciskiem na elementy wprowadzone po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • tryb sporządzenia,
 • zmiana studium,
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 • czynności poprzedzające wszczęcie procedury planistycznej,
 • uchwała intencyjna,
 • zawartość i konstrukcja planu miejscowego – poszczególne elementy w orzeczeniach sądowych,
 • tryb sporządzenia,
 1. Podsumowanie ze wskazaniem najczęstszych błędów.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.