Należymy do:

PIFS

Wstępna diagnoza trudności związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w pracy koordynatoraZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z trudnościami dotykającymi rodzin zastępczych, diagnoza i metody wsparcia, a także zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą koordynatora pieczy zastępczej.

Korzyści:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności, na temat procesów zdobywania informacji podczas kontaktów z rodziną,
 • poszerzanie informacji z zakresu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach zastępczych,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzący:

Agnieszka Gałan – pedagog, nauczyciel, wychowawca, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pracy Socjalnej, Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Działalność na rzecz Międzynarodowej Organizacji ISN, koordynowanie i działanie na rzecz młodzieżowych grup harcerskich. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Charakterystyka trudności życia codziennego rodzin zastępczych
  • problemy opiekuńczo-wychowawcze
  • przemoc i zaniedbania
  • kontakty z rodziną biologiczną.
 1. Procesy zdobywania informacji w pracy koordynatora
 • jak rozmawiać z dzieckiem, rodzicem i innymi?
 1. Zaspokajanie potrzeb dziecka opuszczonego. Pomoc i wsparcie udzielane rodzinom zastępczym – współpraca z instytucjami.
 1. Teczka koordynatora – dokumentacja związana z pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • Plan Pomocy Dziecku wraz z modyfikacją
  • Ocena Rodziny Zastępczej
  • Ocena Sytuacji Dziecka i zasadność pobytu w pieczy zastępczej
  • Karta Zgłoszenia dziecka do Ośrodka Adopcyjnego
  • Wzory pism: wgląd w sytuację dziecka, wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą, wniosek na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka, wniosek o podpisanie umowy na rodzinę zastępczą zawodową, sprawozdanie rodziny zastępczej do sądu.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.