Należymy do:

PIFS

Depresje i zaburzenia schizofreniczneZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Domów Pomocy Społecznej
 • Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Zakładów Opieki Lekarskiej
 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi w psychiatrii.
 • Zrozumienie roli rodziny w terapii pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i depresji.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat objawów psychoz schizofrenicznych i zaburzeń depresyjnych oraz przeżyć rodzin pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i depresji.
 • Zdobycie informacji na temat sposobów radzenia sobie z konsekwencjami tych chorób.

Prowadzący:

Beata Kasperek-Zimowska jest specjalistą psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą PTP. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zajmuje się rehabilitacją psychoz i psychoterapią nerwic oraz zaburzeń osobowości. Ukończyła 2 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Klinikę Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz odbyła 2-letnie szkolenie w systemowej terapii rodzin prowadzone przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Na czym polega niepełnosprawność psychiczna?
 2. Charakterystyka przewlekłej psychozy i zaburzeń depresyjnych w kontekście nowoczesnych oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 3. Trening radzenia sobie z objawami choroby w terapii zaburzeń psychicznych.
 4. Rodziny pacjentów.
 5. Doświadczenie opieki rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii.
 6. Jak radzić sobie z depresją?

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.