Decyzja lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Określenie inwestycji celu publicznego.
 2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 3. Ustalanie stron postępowania – interes prawny.
 4. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura – zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu.
 5. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
 6. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
 8. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
 9. Uzasadnienie decyzji.
 10. Rola załączników do decyzji.
 11. Doręczenia decyzji, skutki doręczenia.
 12. Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy, obowiązki organu, zakres związania organu  decyzją organu odwoławczego.
 13. Wznowienie postępowania.
 14. Szczególne decyzje lokalizacyjne.
 15. Planowane zmiany – przegląd ustawodawstwa.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.