Należymy do:

PIFS

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie. Profilaktyka i terapia.Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Pracownicy domów pomocy społecznej i innych ośrodków zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób chorych psychicznie

Cele i korzyści:
 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie oraz mechanizmów powstawania zachowań agresywnych
 • rozwijanie umiejętności obserwacji funkcjonowania i oceny potrzeb podopiecznych jako elementu profilaktyki zachowań niepożądanych
 • przybliżenie doskonalenie metod przeciwdziałania agresji i postępowania wobec ataku agresji wśród podopiecznych
 • dostarczenie wiedzy na temat metod terapii zachowań agresywnych

Korzyści ze szkolenia

 1. Wzrost kompetencji w zakresie pracy  opiekuńczo – terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 2. Po odbytym szkoleniu uczestnik powinien:
 • mieć umiejętność oceny potrzeb psychicznych jako determinantów zachowań agresywnych,
 • znać uwarunkowania zachowań nietypowych i sposoby radzenia sobie z nimi, umieć poszukiwać rozwiązań dla pojawiających się problemów w pracy opiekuńczej i terapeutycznej
 • mieć podstawową wiedzę o możliwych do wykorzystania metodach pracy terapeutycznej stosowanych w profilaktyce i terapii zachowań agresywnych
 • znać zasady postępowanie w przypadku ataku agresji
 1. Możliwość wymiany własnych doświadczeń i wątpliwości.
 2. Materiały zawierające treści prezentowane w trakcie szkolenia.

Prowadzący:

Ukończyła studia wyższe w zakresie psychologii i teologii. Podyplomowe Studium Logopedyczne w Lublinie. Jest ekspertem MEN ds. awansu zawodowego. Psycholog i terapeuta w instytucjach edukacji specjalnej oraz  instytucjach opieki społecznej. Wykładowca psychologii w szkołach wyższych i szkołach zawodowych medycznych. Współautorka programów innowacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych. Autor podręcznika  dla szkolenia modułowego z zakresu psychologii w zawodzie ratownik medyczny oraz artykułów z zakresu alternatywnych metod komunikacji. Członek stowarzyszenia Teatr i Terapia – organizatora międzynarodowych przeglądów teatrów osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Uczestniczyła w wizycie studyjnej w ośrodkach pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych w Szkocji.  Prowadzi szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i dorosłym niepełnosprawnym dla pracowników oświaty  i opieki społecznej oraz doradztwo i szkolenia aktywizujące dla niepełnosprawnych i bezrobotnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

 

 1. Agresja vs przemoc – ustalenia terminologiczne.
 2. Teoretyczne wyjaśnienie problemu agresji:
 • mechanizmy powstawania zachowań agresywnych i autoagresywnych,
 • złość a agresja – kryteria zachowań agresywnych.
 1. Agresja a niepełnosprawność:
  • uwarunkowania zachowań agresywnych autoagresywnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie i starszych,
  • różnicowanie problemów agresji i innych zaburzeń w zachowaniu  podopiecznych DPS.
 1. Profilaktyka problemów związanych agresją podopiecznych:
  • identyfikacja i eliminacja czynników zwiększających prawdopodobieństwo zachowań agresywnych, diagnoza możliwych przyczyn zachowań agresywnych – analiza różnych sytuacji i zasad reagowania,
  • profilaktyka występowania zachowań agresywnych – metody sposoby zwiększające efektywność pracy z osobą z zachowaniami agresywnymi,
  • relacja opiekun – podopieczny jako baza do modyfikowania zachowań,
  • przegląd metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z zachowaniami agresywnymi (redukcja napięcia, psychoedukacja, doświadczanie).
 1. Zasady postępowania podczas ataku agresji:
  • ogólny algorytm działania podczas ataku agresji ze strony podopiecznego,
  • bezpieczeństwo podopiecznych i bezpieczeństwo własne w konkretnych sytuacjach,
  • zasady stosowania przymusu bezpośredniego – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wymiana doświadczeń, filmy, ćwiczenia warsztatowe.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.