Należymy do:

PIFS

Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej oraz finansowanie inwestycji drogowych po zmianach w KPA w 2017 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.
 2. Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
 3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie przynależności do tejże kategorii.
 4. Stan prawny gruntów pod drogami.
 5. Finansowanie inwestycji drogowych po zmianach z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 6. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym.
 7. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 8. Postępowanie: wniosek o zajęcie pasa drogowego, uczestnicy postępowania, zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu, dowody, wydana decyzja administracyjna – treść decyzji i elementy obligatoryjne. Wydawanie decyzji administracyjnych po 1 czerwca 2017 roku.
 9. Czasowe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 10. Umieszczanie urządzeń reklamowych. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.
 11. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości.
 12. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 13. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 14. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 15. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie. Zasady prawne zajmowania pasa drogowego celem prowadzenia okresowej działalności handlowej.
 16. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
 17. Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 18. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.