Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2018

2018 rok

 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

 • „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmowała organizację seminariów i spotkań m.in. w zakresie:
  • Rekrutacja i rejestracja uczestników
  • Przygotowanie i obsługa seminariów i spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
  • Transport uczestników wydarzeń
  • Zapewnienie materiałów
 • Okres realizacji : luty 2017r. – października 2018r.

 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

 • „Organizacja wydarzeń, seminariów, szkoleń, warsztatów, briefingów prasowych” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmuje organizację seminariów/spotkań/warsztatów m.in. w zakresie:
  • Rekrutacja i rejestracja uczestników
  • Przygotowanie i obsługa seminariów/spotkań/warsztatów
  • Wynajem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
  • Transport uczestników wydarzeń
  • Zapewnienie materiałów
 • Okres realizacji : lipiec 2018r. – grudzień 2019r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • „Organizacja spotkań w ramach projektów PO WER” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmowała organizację seminariów/spotkań/warsztatów m.in. w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa seminariów/spotkań/warsztatów
  • Wynajem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
  • Zapewnienie materiałów
 • Okres realizacji : wrzesień 2018r. – marzec 2019r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

 • „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmowała organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wywiad środowiskowy jako element diagnozy i oceny sytuacji w celu przyznania świadczeń” m.in. w zakresie:
  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Zapewnienie materiałów
 • Okres realizacji : maj 2018r. – grudzień 2018r.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 • „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmowała organizację i przeprowadzenie poniżej wymienionych szkoleń:

„Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”

„Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji”

„Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”

„Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”

„Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”,

m.in. w zakresie:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przygotowanie materiałów
 • Okres realizacji : maj 2018r. – czerwiec 2018r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

 • Usługa obejmowała organizację i przeprowadzenie poniżej wymienionych szkoleń:

„Metody pracy socjalnej”

„Edukacja ekonomiczna klienta pomocy społecznej”,

m.in. w zakresie:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przygotowanie materiałów
 • Zapewnienie sal, wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkoleń
 • Okres realizacji : wrzesień 2018r. – listopad 2018r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:

 


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.