Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2017

2017 rok

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 • Projekt „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020
 • Usługa obejmuje organizację spotkań w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
 • Okres realizacji: styczeń – luty 2017r.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Tematyka realizowanych szkoleń:
  • „Metody uproszczone w projektach EFS”szkolenie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM)
 • Okres realizacji: luty 2017r.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

 • „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Usługa obejmuje organizację seminariów i spotkań m.in. w zakresie:
  • Rekrutacja i rejestracja uczestników
  • Przygotowanie i obsługa seminariów i spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
  • Transport uczestników wydarzeń
  • Zapewnienie materiałów
 • Okres realizacji : luty 2017r. – czerwiec 2018r.

 

Zobacz projekty realizowane w innych latach:

 

 

 

 

 


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.