Należymy do:

PIFS

Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2014

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA zrealizował i realizuje szkolenia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) POKL. m.in. dla:

2014 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 • „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Nowoczesny pracownik socjalny”
  • „Strategia interwencji kryzysowej jako pierwsza pomoc psychologiczna”
  • „ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
  • „Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną”
  • „Organizacja wsparcia rodzin z dziećmi”
 • Okres realizacji: maj 2014r. – listopad 2014r.

Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
 • Tematyka realizowanych szkoleń:
  • „Szkolenia dla opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska”
 • Okres realizacji: październik 2014r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 • Projekt VII „Budowa banków zadań” – Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała sprawdzanie i ocenianie prac/zeszytów po standaryzacji.
 • Okres realizacji: luty 2014r. – październik 2014r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • Tematyka realizowanych szkoleń:
  • „Interwencja kryzysowa”
 • Okres realizacji: lipiec 2014r. – październik 2014r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 • Wydział ds. wdrażania programów społecznych
 • Tematyka realizowanych szkoleń:
  • “Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc”
 • Okres realizacji: wrzesień 2014r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.