Należymy do:

PIFS

Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2013

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA zrealizował i realizuje szkolenia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) POKL. m.in. dla:

2013 rok

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 • Projekt VI “Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała organizację spotkań i konferencji w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
 • Okres realizacji: marzec 2014r. – maj 2014r.
 • Projekt IV “Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” – Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała organizację spotkań i konferencji w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
 • Okres realizacji: marzec 2013r. – czerwiec 2014r.
 • Projekt VII “Budowa banków zadań” – Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała organizację spotkań i konferencji w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
 • Okres realizacji: kwiecień 2013r. – czerwiec 2014r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 • “Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • Mediator rodzinny”
  • “Akademia innowacyjnych metod pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym”
  • “Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
  • “Metodyka pracy z rodziną wieloproblemową”
 • Okres realizacji: lipiec 2013r. – maj 2014r.

Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
 • Tematyka realizowanych szkoleń :
  • “Szkolenia dla opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska”
 • Okres realizacji: listopad 2013r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 • “Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Język migowy”
  • “Mediacje rodzinne”
 • Okres realizacji: listopad – grudzień 2013r.
 • Tematyka szkoleń realizowanych poza projektem:
  • “Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc”
 • Okres realizacji: grudzień 2013r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

 • “Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w woj. opolskim” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • “Mediacje rodzinne””
  • “Akademia Asystenta Rodziny””
 • Okres realizacji: maj – listopad 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 • “Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • Warsztaty dotyczące podnoszenia własnej wartości pn. “Uwierz w siebie
 • Okres realizacji: grudzień 2013r.

Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.