Należymy do:

PIFS

Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2010

2010 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 • “Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Akademia innowacyjnych metod pracy z klientami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”
  • “Akademia menadżera pomocy społecznej – zarządzanie zespołami projektowymi”
  • “Doradca ds. osób niepełnosprawnych – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”
 • Okres realizacji: sierpień – grudzień 2010r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • “Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Wolontariat w Pomocy Społecznej”
  • “Zespół interdyscyplinarny”
  • “Współpraca z Marzycielem”
  • “Pomoc ofiarom przestępstw”
 • Okres realizacji: sierpień – grudzień 2010r.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 • “Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” – projekt systemowy realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Metody ograniczające agresję i zaburzenia emocjonalne u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”
  • “Praca asystenta rodziny”
  • “Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej”
 • Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2010r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 • “Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Aktywna integracja”
 • Okres realizacji: wrzesień – listopad 2010r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 • “Profesjonalne kadry – lepsze jutro”- projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Asystent rodziny”
  • “Projekt socjalny”
  • “Program Aktywności Lokalnej”
 • Okres realizacji: wrzesień – październik 2010r.

Starostwo Powiatowe w Łomży

 • “Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łomży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
 • W ramach projektu zrealizowane zostaną:
  • Badania osób niepełnosprawnych (diagnoza predyspozycji zawodowych i uwarunkowań psychofizycznych)
  • Szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej
  • Szkolenia zawodowe – mała gastronomia
 • Okres realizacji: maj 2010r. – maj 2011r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 • “Czas na aktywność w mieście Jasło” – projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Warsztaty kompetencji rodzinnych”
 • Okres realizacji: grudzień 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 • “Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Praca z dzieckiem niepełnosprawnym”
  • “Kurs gastronomiczny z elementami cateringu”
   *W ramach zleconych usług Instytut realizuje również Indywidualne Zajęcia Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • Okres realizacji: wrzesień – październik 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 • “Bądź aktywny dziś i jutro” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Trening motywacyjny i rozwój kompetencji społecznych”
  • “Warsztaty planowania kariery zawodowej”
 • Okres realizacji: sierpień – październik 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

 • “Daj sobie szansę” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych”
  • “Trening życiowy”
  • “Komunikacja interpersonalna z elementami rozwoju osobistego”
 • Okres realizacji: maj – wrzesień 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

 • “Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Decoupage”
  • “Papieroplastyka”
  • “Malowanie na szkle”
  • Konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Okres realizacji: sierpień 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

 • “MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z OPS w Bojanowie, MGOPS w Jutrosinie, OPS w Miejskiej Górce oraz GOPS w Pakosławiu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Warsztaty umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym”
  • “Warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji”
 • Okres realizacji: lipiec 2010r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.